Dades necessries que s'han d'incloure al mail de la comanda.

(No s un formulari, noms s un exemple del qu hi ha de constar).

(*) Obligatorietat de resposta

Nom (*)

Cognoms (*)

NIF 

Adrea (*)

Poblaci (*)

Codi Postal (*)

Provncia (*)

Pas (*)

e-mail (*)

Telfon (*) (Important per si hi ha problemes de comunicaci via mail)

Llengua del poema (*)

Tema del poema (*)

(Poema d'amor, perd, noces, amistat, comiat, aniversari, Sant Jordi, ...)

Observacions 

(Qualsevol comentari a afegir sobre qui va dirigit el poema: edat, sexe, professi, carcter, la vostra relaci, ...)

Ha de constar 

(Qualsevol paraula, nom, situaci concreta, data, dedicatria, firma, ..., que ha d'aparixer al poema)

Producte (*)

(Consultar el preu final en el cas d'entregues a domicili que variar en funci de la destinaci, exemples: Provncia Barcelona 6 euros; Zona Catalunya 7 euros; resta d'Espanya 8 euros; altres pasos consultar)

Pagament (*)

(El nmero del compte bancari s'indicar quan es confirmi la comanda)

Data lmit d'entrega (*)

Enviar totes aquestes dades a:

poema@violantdebru.com

Consell: podeu seleccionar tot el formulari i copiar-lo al correu per evitar deixar-vos alguna dada.